Perk & Bos telt in totaal drie tuingroepen. Deze zijn actief op Goeree-Overflakkee, Tholen, Zuid-Beveland en westelijk West-Brabant. De mogelijkheden en talenten van de cliënten staan centraal. Er wordt gestreefd naar activiteiten die raakvlakken hebben met het reguliere (hoveniers)bedrijfsleven. Bij Perk & Bos kunnen de medewerkers interne cursussen volgen en zo certificaten behalen voor groenonderhoud, zoals grasmaaien, bosmaaien en schoffelen.

Doelstelling van Perk & Bos facilitair en groen is dat cliënten op een actieve en zinvolle manier zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving. Iedere tuinploeg wordt daarin ondersteund door een activiteitenbegeleider.